Азийн хөгжим Азийн олон тооны улс орнуудаас гаралтай олон төрлийн хөгжмийн хэв маягийг багтаадаг.

Ямар ч бүтээгдэхүүн таны сонголт тохирох олдсон байна.