Карибийн хөгжмийн төрөл янз бүрийн байдаг. Эдгээр нь Африкийн боолуудын үр удам (Африк-Карибын хөгжим гэх мэт), бусад олон нийтийн (Индо-Карибын хөгжим гэх мэт) хувь нэмрийг оруулснаар Африк, Европ, Энэтхэг, уугуул нутгийн нөлөөний синтезүүд юм. Карибын тэнгисээс гадуур өргөн тархсан зарим загвар нь bachata, merenque, palo, mombo, denbo, baithak gana, bouyon, cadence-lypso, calypso, chutney, chutney-soca, compas, dancehall, jing ping, parang, pichakaree , punta, ragga, reggae, reggaeton, salsa, soca, and zouk. Карибын тэнгис нь Төв Америкийн болон Өмнөд Америкийн хөгжмийн холбоотой юм.

Ямар ч бүтээгдэхүүн таны сонголт тохирох олдсон байна.