Ардын дуу хөгжмийн уламжлалт ардын хөгжим, 20 зууны үеийн ард түмний сэргэлтийн үеэс эхлэн хөгжсөн төрлүүд багтдаг. Зарим төрлийн ардын хөгжим нь дэлхийн хөгжмийг нэрлэдэг. Уламжлалт ардын хөгжим нь хэд хэдэн аргаар тодорхойлогддог: амаар дамжуулсан хөгжим, үл мэдэгдэх хөгжмийн зохиолчтой хөгжим, эсвэл удаан хугацааны турш заншилтай хөгжим тоглодог хөгжим юм. Энэ нь арилжааны болон сонгодог хэв маягаас ялгаатай юм. Энэ нэр томъёо нь 19 зууны үеэс эхлэлтэй боловч ардын хөгжим цааш үргэлжилж байна.

Ямар ч бүтээгдэхүүн таны сонголт тохирох олдсон байна.