Giant, Giant Уулс, Чех Диваажин

эмзэг байдал

  • Интернэт процессорууд

    Хайлж байна Intel микропроцессор x86, IBM POWER процессор болон гар дээр үндэслэн зарим микропроцессор нөлөөлөх нь тоног төхөөрөмжийн эмзэг юм. Энэ нь байж болохгүй ч гэсэн, бүх санах ойг унших зөвшөөрөлгүй үйл явцыг боломж олгодог. Хайлж систем нь өргөн хүрээний нөлөөлдөг. Энэ шийдвэрт хэвлэн нийтлэх үед Тагийн, Linux, MacOS, эсвэл Windows зөвхөн хамгийн сүүлийн засвар хувилбарыг ашигладаг бүх төхөөрөмжүүдийг орно. -Д [...]

Буцах топ